Судова реформа: чи надовго суди без суддів

На період перезавантаження ВРП шутчно створюються ризики недієздатності всієї судової влади в Україні

В Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП) критеріям професійної етики та доброчесності. Перезавантаження ВРП – кадрове та за критеріями оцінки діяльності її членів, має розпочати якісні зміни в судовій системі. Членами Етичної ради стали:

 • суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,
 • суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,
 • суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,
 • суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді,
 • суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер,
 • колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

ВРП є одним з керівних органів судової влади, який відповідає за суддівські кадри та контролює якість судочинства. Зокрема, за законом ВРП

 • вносить подання про призначення судді на посаду;
 • ухвалює рішення щодо порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
 • розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
 • ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
 • надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
 • ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
 • вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
 • ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;

Отже, для кар’єри українських суддів ВРП є найважливішим органом, а отже від ВРП залежить, наскільки доброчесні та законні рішення вони виносять в українських судах. «Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі», – прокоментував Володимир Зеленський формування першого складу Етичної Ради.

Перевірка всіх суддів на відповідність критеріям професійної етики є ключовим етапом «судової реформи від Зеленсього»

Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови Верховного Суду), обраних на посаду до набрання чинності законом, яким створено Етичну раду.

Сім років тому відбувалась «судова реформа від Порошенко». З аналогічними етапами: тотальна перевірка всіх суддів на професійну етику та звільнення всіх недостойних.

Очищення суддів – сезон 2

Результат «судової реформи від Порошенко» – зміна не тільки суддів ВСУ, а створення нового Верховного суду з новими суддями. Результат – з одного боку судді, які прийшли під час Порошенко вже не подобаються експертам і, зокрема, у відставку йде голова ВСУ Валентина Данішевська. З іншого боку ключові елементи реформи від Порошенко вже визнані незаконними та неконституційними. 

22 липня 2021 року рішенням у справі «Гуменюк та інші проти України» (скарга № 11423/19) Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що внаслідок судової реформи відбулося порушення пункту 1 статті 6 (право на доступ до суду) та статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція). Це рішення ЄСПЛ стосувалося суддів Верховного Суду України, яким було заборонено виконувати свої функції внаслідок законодавчих змін 2016 р., але яких так і не було звільнено офіційно. Незважаючи на те що Конституційний Суд України (КСУ) вважав, що заявники повинні мати можливість продовжити працювати суддями нового Верховного Суду, це право не було реалізовано.

ЄСПЛ вказав, зокрема, що заборона виконувати обов’язки суддів Верховного Суду з грудня 2017 року, попри рішення КСУ, становила втручання в право на повагу до приватного життя. І це втручання не було законним, оскільки суперечило принципу незмінності суддів, який був основоположним для незалежності суддів і суспільної довіри до судової влади.

На думку ЄСПЛ, «судова реформа від Порошенко» порушила гарантії незалежності судової влади в Україні. Через кілька років аналогічні рішення можна чекати і щодо «судової реформи від Зеленського».

В Україні також поставлено під сумнів конституційність Етичної ради згідно з рішенням КСУ в справі 4-р/2020 ще від 11 березні 2020 р.

Хиткий фундамент реформи

Ще у 2019 р. законопроект президента Зеленського (тоді 193-IX) передбачав можливість перевірки членів Ради правосуддя на доброчесність. У тому числі для цієї мети передбачалося створити Комісію з питань доброчесності та етики у складі членів ВРП, яка б оцінювала діяльності членів Ради правосуддя. Проте 11 березня 2020 р. створення такого органу визнав неконституційним Конституційним Судом України. Зокрема, у конституційному поданні оскаржено:

 1. положення, якими передбачено зупинення повноважень члена ВРП, щодо якого Етичною радою ухвалено мотивовану рекомендацію про звільнення, до вирішення питання про звільнення такого члена ВРП з посади;
 2. положення щодо одноразової оцінки відповідності членів ВРП займаним посадам Етичною радою;
 3. положення щодо порядку звільнення з посади членів ВРП, щодо яких Етичною радою ухвалено мотивовану рекомендацію про звільнення. Згідно із цим положенням суб’єкти призначення членів ВРП повинні у встановлені строки розглянути такі рекомендації, інакше член ВРП вважається звільненим відповідно до закону. В поданні вказується на неприпустимість і неконституційність звільнення членів ВРП Верховною Радою шляхом ухвалення закону;
 4. положення, за якими при ухваленні рішень Етичною радою вирішальне значення мають голоси, віддані її членами по квоті міжнародних та іноземних організацій. Верховний Суд вказує, що такий порядок ухвалення рішень Етичної ради “порушує засаду незалежності суддів, регламентовану статтею 126 Конституції України” шляхом “превалювання волевиявлення представників міжнародних організацій над членами Етичної ради із числа суддів або суддів у відставці, визначених Радою суддів України”.

При цьому, сама можливість участі представників міжнародних та іноземних організацій в Етичній раді не є предметом конститутційного оскарження.

Зараз очікуємо ще одне оцінювання суддів, незважаючи на те, що тотальна переоцінка судійського складу вже відбувалась 5 років тому, а пізніше була визнана незаконною та неконституційною. Аналогічне рішення, очевидно, буде ухвалене відносно «судової реформи від Зеленського».

Змінити, але не знищити суди   

Українських правників непокоїть те, що реформою вже стали вважати не організацію оптимальної системи судоустрою (створення умов для незалежності та доброчесності судів) і навіть не створення гарантій рівного доступу до такого правосуддя. Судову реформу звели до заміни персоналій у складі ВРП – органу, який . До того ж, заміна без жодних на те підстав і у спосіб, конституційність якого сумнівна не лише для фахівців.  

Ключове спірне питання – право Етичної ради зупиняти повноваження діючих членів ВРП через невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності, а саме якщо виникають питань до їхніх декларацій про майновий стан або, буде вирішено, що кандидат на звільнення раніше ухвалював неправосудні або неетичні судові рішення. Наразі реалізація цих повноважень створює ризик одномоментного припинення діяльності ВРП, адже кворум там вже на граничній межі.

Наразі є 16 членів ВРП при мінімальній необхідній кількості в 15 чоловік.  Ще чотири посади лишаються вакантними вже більше як 2 роки. Ще в чотирьох членів невдовзі закінчуватимуться повноваження. За словами голови ВСУ Валентини Данішевської, (її відставка набирає чинності з 30 листопада), достатньо Етичній Раді позбавити повноважень двох членів ВРП, щоб цей орган судової влади втратив конституційну повноважність.

Водночас наразі в Україні близько третини посад суддів вакантні. В багатьох районах не залишилось жодного судді. Добрати нових суддів наразі немає можливості, бо вже два роки поспіль за волею законодавців не працює Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія суддів.

Відсторонення двох членів ВРП зробить цей орган недієздатним, що унеможливить відбір нових судів

Отже, суди й надалі лишатимуться незаповненими. То чи доречно зараз розпочинати роботу Етичної ради з очищення складу ВРП? Проте, сам цим, перш за все, й мають зайнятись її новообрані члени.  

За законом, Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення здійснює одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів ВРП (крім голови ВСУ), які були обрані (призначені) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ. Отже, вже зараз можна прогнозувати, що ВРП стане непрацездатною.

Проти такого старту роботи Етичної ради виступила голова ВСУ Валентина Данішевська і змушена була залишити посаду за власним бажанням. Вона наполягає на позбавленні Етичної ради можливості зупиняти повноваження діючих членів Вищої ради правосуддя і переконує, що ніхто в державі не може мати повноваження, які дозволяють зупинити всю гілку судової влади.

Данішевська вважає, що спочатку Етична рада має відібрати кандидатів на вакантні посади у ВРП і зробити це за всіма критеріями доброчесності та професійності. А вже після обрання нових членів ВРП, запропонувати всьому складу пройти перевірку на доброчесність і звільнитись тим членам, хто відмовиться. У такій спосіб можна уникнути шкоди для судової системи, поки триває перезавантаження ВРП.

Пропозиції голови ВСУ викликала критику з боку Віталія Шабуніна, голови ГО Центр протидії корупції, яка на гроші USAID займається антикорупційною реформою. Він вважає, що запропонований нею сценарій дозволить зберегти «судову мафію». Хоча сама Валентина Данішевська прийшла на посаду голови Верховного суду також з громадського сектору, коли очолювала ГО Центр приватного права, яка протягом десятиліть також на гроші USAID займалась судовою реформою в Україні.

Редакція може не розділяти думку автора, викладену в аналізі, проте залишає за собою право публікації за принципом плюралізму у випадку нагальних суспільних тем

Total
15
Shares
Previous Article
Volkswagen презентувала прототип робота-заправника для електрокарів

Volkswagen будує завод для випуску нового масового електромобіля

Next Article

Уряд створює вертикально інтегровану компанію з перспективних шахт і Центренерго

Related Posts
Total
15
Share